Избор
Корпа

Продавница у реконструкцији, молимо за мало стрпљења...

Начини испоруке*

Обавеза прегледа артикала

Молимо Вас да приликом испоруке прегледате артикле и да сва евентуално уочена оштећења ОДМАХ, а најкасније У РОКУ ОД 24 часа пријавите служби рекламација Продавца (Металимпекс доо Краљево) на број телефона 036/331-493 или на е-сандуче: reklamacije@messar.rs . Рекламације на оштећења које су изјављене протеком рока од 24 часа од испоруке ће бити одбијене као неблаговремене. Посебно истичемо да артикле који имају физичка оштећења нисте у обавези да примите.


Испорука робе на територији Р. Србије

  • За све поруџбине на територији Р. Србије (без КиМ), Продавац врши бесплатну испоруку за поруџбине чија је минимална вредност 10.000 РСД.
  • За све поруџбине чија је вредност испод 10.000 РСД, испорука се врши путем курирске службе; трошкове испоруке сноси купац и они износе 540 РСД
  • Испоруке се врше бесконтактно јер бринемо о вашем и о нашем здрављу.
  • У зависности од расположиве количине одређеног артикла и могућности његовог набављања, а у складу са нашом пословном политиком, очекивани рок испоруке производа из наше понуде је до 7 радних дана.
  • Испоруке робе се врше радним данима до 16 часова (курирска служба).
  • Купац је дужан да приликом испоруке а пре потписивања примопредајног документа прегледа уређај и да сва евентуално уочена оштећења робе унесе у записник који му је возач доставио и да се одмах обрати служби рекламација Продавца на број телефона 036/331-493.


Ограничења испоруке робе

  • Испорука робе врши се искључиво на територији Републике Србије без КиМ.
  • Испорука ван територије Србије није могућа, односно условно могућа након претходних провера свих могућности.